TransAsiart

Monnaies de cuivre tongyuan de Kashghar (suite)

Kashghar copper coins

Type M30 (1933)

 

Tongyuan. Dix wen Zhonghua minguo 中華民國, en haut Xinjiang Kashi zao 新疆喀什造, en bas dang hongqian shi wen 當紅錢十文, daté gui-you 癸酉 (1933). Revers : deux drapeaux croisés, à gauche celui du Guomindang et à droite celui de l’armée, en haut tongbi 銅幣. Bibliographie : Ma Tak-Wo 馬德和, Xinjiang tongyuan pu 新疆銅元譜, Hong-Kong 1988, Type M30.

Cu, Ø 28,6 mm, 8,64 g. (Coll. Liang Minglong 3352)